Hvem får informasjon fra skolen når foresatte ikke bor sammen?

Felles foreldreansvar

  • Hvis foreldrene har felles foreldreansvar for barnet, har begge foresatterett til den samme informasjonen om barnets skolegang fra skolens side. 
  • Begge har samme rett til å delta på foreldremøter.
  • Er du den av foresatte som barnet ikke bor hos, må du henvende deg til skolen og be om å få informasjon direkte. Skolen plikter da å holde deg løpende orientert om barnets skolegang.

Ikke felles foreldreansvar

  • Er du biologisk forelder, men uten foreldreansvar, har du rett til informasjon om barnets skolegang, men bare når du spør skolen spesielt. 
  • Du har i utgangspunktet ikke rett til å delta på foreldremøter, men vil kunne delta hvis den som har foreldreansvar gir sitt samtykke.
  • Skolen kan imidlertid avtale egne møter med den biologiske forelderen, men kan også velge å gi informasjonen skriftlig.

Klagemulighet

Du kan klage til Statsforvalter på avslag om å få informasjon. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som har gitt avslaget, vurdere om det er grunn til å endre det.