Om SFO

Færder kommune har SFO (skolefritidsordning) for barn  på 1.- 4. årstrinn på elevens skole og for elever med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

Alle barneskolene har SFO, og på skolenes hjemmesider gis ytterlig informasjon om det enkelte SFO-tilbudet:

Daglig oppholdstid og årlig åpningstid

SFO gir et tilbud fra 07:00 – 17:00 mandag til fredag på Lindhøy skole.
SFO gir et tilbud fra 07:15 – 16:45 mandag til fredag på de andre barneskolene.

Ferie

Skolefritidsordningene holdes stengt julaften, romjulen, i påsken, og fire uker i juli (uke 27, 28, 29 og 30).

Planleggingsdager

Skolefritidsordningene holder stengt 3 kurs- og planleggingsdager. Planleggingsdagene i SFO skal være sammenfallende med skolens planleggingsdager/fridager.
Foresatte vil bli orientert om planleggingsdagene for neste skoleår senest 1. mai.

Rammeplan SFO

Forskrift om rammeplan for skolefritidsordningen finner du her. 

Kontaktinformasjon

Skoleadministrasjonen i Færder kommune

E-post: ams@faerder.kommune.no

Telefon: 33 39 00 00