Om SFO

Færder kommune har SFO (skolefritidsordning) for barn  på 1.- 4. årstrinn på elevens skole og for elever med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

Alle barneskolene har SFO, og på skolenes hjemmesider gis ytterlig informasjon om det enkelte SFO-tilbudet:

Daglig oppholdstid og årlig åpningstid

SFO gir et tilbud fra 07:00 – 17:00 mandag til fredag på Lindhøy skole.
SFO gir et tilbud fra 07:15 – 16:45 mandag til fredag på de andre barneskolene.

Ferie

Skolefritidsordningene holdes stengt julaften, romjulen, i påsken, og fire uker i juli (uke 27, 28, 29 og 30).

Planleggingsdager

Skolefritidsordningene holder stengt 3 kurs- og planleggingsdager. Planleggingsdagene i SFO skal være sammenfallende med skolens planleggingsdager/fridager.

For skoleåret 23/24 vil planleggingsdagene være: mandag 31.07.2023, fredag 18.08.2023 og fredag 10.04.2024.

Foresatte vil bli orientert om planleggingsdagene for neste skoleår senest 1. mai 2024.

Rammeplan SFO

Forskrift om rammeplan for skolefritidsordningen finner du her. 

Kontaktinformasjon

Skoleadministrasjonen i Færder kommune

E-post: ams@faerder.kommune.no

Telefon: 33 39 00 00