SFO-priser og betalingsreglement

Her finner du informasjon om SFO-priser

Gratis 12 timer SFO utvides til 3. trinn fra 01. august 2024

Gjennom budsjettforliket mellom regjeringen og SV ble det fattet vedtak om å innføre 12 timer gratis SFO på 3. trinn fra skoleåret 2024/2025. 

Dette betyr at 12 timer gratis SFO som har vært innført for 1. og 2. trinn i inneværende skoleår utvides til også å gjelde 3. trinn fra 01. august 2024. 

Priser på SFO 1. og 2. trinn med gratis timer fra 01. januar 2024

12 timer gratis SFO trekkes fra på den aktuelle plasstypen. Prisen på plassen vil da bli beregnet med følgende regnestykke:

   Full oppholdsbetaling

– Eventuell inntektsmoderasjon

– Eventuell søskenmoderasjon

– 12 timer gratis

= betaling for plassen

Det er mulig å velge en plasstype som kun er de 12 timene som er gratis. Denne plasstypen heter i søknadsskjema "Gratis 12 timer 1.–3. trinn (3. trinn fra august 2024)". Oppholdstiden for denne plassen er fra skoleslutt til klokken 16:00. Søk SFO-plass her.

SFO-priser 1. trinn og 2. trinn
Plasstype Pris per måned Kost
Gratis 12 timer (fra skoleslutt til 16:00) kr. 0,– 1. trinn: gratis, 2. trinn: kr 89,–
5/5 plass kr 1 760,– 1. trinn: gratis, 2.–3. trinn: kr 149,–
3/5 plass kr 287,– 1. trinn: gratis, 2.–3. trinn: kr 89,–
Morgenplass uke* kr 0,– 1. trinn: gratis, 2.–3. trinn: kr 61,–
Ettermiddagsplass uke* kr 845,– 1. trinn: gratis, 2.–3. trinn: kr 89,–

*NB! Morgenplass uke og ettermiddagsplass uke kan kun benyttes for 5 dager i uken. Det er ikke mulig å kombinere med 3/5 plass eller gratis 12 timer plass.

Bruk av morgenplass/ettermiddagsplass og gratis kjernetid når skolen er stengt

  • Morgen plass: Fra åpningstid på SFO til skoleslutt (tidspunktet når eleven vanligvis slutter på skolen). 
  • Ettermiddagsplass: Fra skolestart (tidspunktet eleven vanligvis starter på skolen) til stengetid på SFO.
  • Gratis kjernetid: Fra skolestart (tidspunktet eleven vanligvis starter på skolen) til kl. 16:00.

SFO priser 3.–4. trinn fra 01. januar 2024 (kun 4. trinn fra 01. august 2024)

SFO priser 3.–4. trinn fra 01. januar 2024 (kun 4. trinn fra 01. august 2024)
Plasstype Pris per måned Kost
5/5 plass kr 3 763,– kr 149,–
3/5 plass kr 2 554,– kr 89,–
Morgenplass uke* kr 1 150,– kr 61,–
Ettermiddagsplass uke* kr 3 056,– kr 89,–

*NB! Morgenplass uke og ettermiddagsplass uke kan kun benyttes for 5 dager i uken. Det er ikke mulig å kombinere med 3/5 plass.

Søskenmoderasjon

  • Du betaler 70 % for barn nr. 2.
  • Du betaler 50 % for barn nr. 3 eller flere.
     

Retningslinjer for søskenmoderasjon

  • Søskenmoderasjonen gjelder på tvers av barnehage og SFO.
  • Søskenmoderasjon gis til barn med samme bostedsadresse.
  • Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.

Oppsigelse og endring 

Oppsigelsestiden er minimum to måneder, gjeldende fra den første i måneden. Dersom plassen sies opp etter 1. mars må det betales ut skoleåret. 

Det kan søkes om endring av SFO plass gjennom skoleåret. Søknaden må sendes inn minimum to måneder før endringen ønskes. Endringer gjøres gjeldende fra den første i måneden.