Informasjon om koronavirus

Vi har samlet all informasjon om koronaviruset her.

Hvis du kjenner symptomer på smitte, kan du bestille test på luftveisklinikken.

Bestill time digitalt fra skjema (innlogging med bank ID)

Testtelefon 33 31 04 00
Telefontider: mandag-fredag fra kl. 08.30-15.00, lørdag og søndag fra kl. 09.00-14.00.

SFO priser og betalingsreglement

5/5 plass

  • Pris per mnd: 3273,-
  • Kost per mnd: 126.-

3/5 plass

  • Pris per mnd: 2222,-
  • Kost per mnd: 75.-

Morgenplass uke

  • Pris per mnd: 1000,-
  • Kost per mnd: 51.-

Ettermiddagsplass uke

  • Pris per mnd: 2658,-
  • Kost per mnd: 126.-

* NB! Morgenplass-uke* og ettermiddagsplass-uke* kan kun benyttes for 5 dager i uken. Det er 
ikke mulig å kombinere med 3/5 plass. 

Bruk av morgenplass/ettermiddagsplass når skolen er stengt 

Morgen plass: Fra åpningstid på SFO til skoleslutt (tidspunktet når eleven vanligvis slutter på skolen) 

Ettermiddagsplass: Fra skolestart (tidspunktet eleven vanligvis starter på skolen) til stengetid på SFO 

Oppsigelse og Endring 

Oppsigelsestiden er minimum to måneder, gjeldende fra den første i måneden. Dersom plassen sies opp etter 1. mars må det betales ut skoleåret. 

Det kan søkes om endring av SFO plass gjennom skoleåret. Søknaden må sendes inn minimum to måneder før endringen ønskes. Endringer gjøres gjeldende fra den første i måneden. 

Betalingsreglement