Velkomstklassene

farger - Klikk for stort bilde

Velkomstklassene i Færder kommune er for minoritetselever som nylig har ankommet Norge og som har behov for særskilt språkopplæring i egen gruppe.

 

Velkomstklassene er lokalisert på Labakken skole for barnetrinnet og på Borgheim ungdomsskole for ungdomstrinnet. Elevene i klassen jobber med fagene etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Her skal elevene lære å lese, skrive og snakke norsk. Elevene kartlegges fortløpende for å se den norskspråklige utviklingen. Etter hvert som eleven mestrer norsk godt nok til å få utbytte av ordinær undervisning, vil hen gradvis følge undervisningen i ordinær klasse.

Elever ved velkomstklassene har mulighet til å få skyss til og fra skolen dekket av kommunen. Informasjon om oppstart, organisering og skyss avtales under inntakssamtalen ved skolen.

Labakken skole
Velkomstklassen på Labakken skole har fra skoleåret 23/24 ny praksis som betyr endring på hvilke elever som starter i mottaksklassen og skoletilhørighet.  Nye elever som tilhører 1. trinn, starter direkte på sin nærskole uten et tilbud først i mottaksklassen. Andre nye elever starter i mottaksklasse tre dager pr uke, og på sin nærskole to dager pr uke. Kontaktlærere som tilhører mottaksklassen, har kontaktlæreransvar for elevene. 

Borgheim ungdomsskole
Elevene som starter i velkomstsklassen på Borgheim ungdomsskole kan fullføre løpet på Borgheim og tilbakeføres ikke til nærskolen. Det er viktig at elevene i Velkomstklassen blir inkludert i fellesskapet på skolen. Derfor får elevene oppnevnt en fadder som de kan forholde seg til. Fadderne får et spesielt ansvar for elevene i Velkomstklassen. Fadderne er elever i velkomstelevens ordinære skoleklasse.

Foresatte kan søke om plass i velkomstklasse via skjema: 

Søknad om skolegang i annen  krets og plass i mottaksklasse