Er du urolig for en ungdom og trenger å snakke med noen?

Her er en oversikt over hvem du kan kontakte i Færder kommune om du har bekymringer rundt ungdom og rus.

Dersom bekymringen handler om et barn, en ungdom eller grupper av barn/ungdom bør du ta kontakt om utfordringen med foreldre eller med skolen, enten via kontaktlærer, sosiallærer, helsesykepleier eller rektor. Alle videregående skoler har også elevtjeneste og miljøterapeut.

Rusforebyggende ungdomsteam

Rusforebyggende ungdomsteam kan kontaktes. Dette er et lavterskeltilbud der du ikke trenger henvisning, men kan selv ta direkte kontakt. Du kan velge å være anonym og informasjonen du deler blir ikke journalført og de har taushetsplikt. Ved kontakt med rusforebyggende ungdomsteam vil du få snakke en erfaringskonsulent eller ungdomsveileder med god ruskompetanse. Teamet består av to veiledere i deltidsstillinger og en erfaringskonsulent som bruker egne erfaringer i sitt arbeid.

Politikontakten

Dersom det handler om ulovligheter som angår politiet, kontakt Færder kommunes politikontakt. Politikontakten når du ved å henvende deg til det lokale politiet på telefon: 33 34 44 00.

SLT-koordinator

Dersom det handler om det rusforebyggende systemet i kommunen kan utfordringen eller bekymringen tas opp med SLT-koordinator: Anette Malme.

Informasjon om Natteravnene i Færder

Natteravning handler om å være tilstede for barn og unge når de ferdes ute på kveld- og nattestid, ta ansvar og vise medmenneskelig omsorg. Når voksne er til stede der ungdommer ferdes virker det forebyggende og dempende på uønskede hendelser. Natteravning er tuftet på en stor frivillig innsats fra voksne som er villige til å gi litt av sin tid for å gjøre en sosial innsats i sitt lokalmiljø, i sin by. Som natteravn får du anledning til å bli kjent med andre foreldre. Du får et innblikk i dine barns verden utenfor hjemmets trygge vegger og kunnskap om hva ungdommen er opptatt av. Det er stort behov for aktive natteravner i Færder. Man kan melde seg som natteravn i Færder basert på området du ønsker å være natteravn i:

Facebookgruppa til Natteravn Færder

Alle kommunale ungdomsskoler i Færder har sin natteravnkontakt som er forankret i FAU. Ta kontakt med FAU på din ungdomsskole for kontaktinformasjon.