Om bo- og avlastningstjenesten for barn og unge

Bo- og avlastningstjenesten for barn og unge yter tjenester til foresatte og pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver. 

Virksomheten gir avlastningstjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester til barn og unge mellom 0-18 år. Eventuell oppfølging 18 – 20 år vurderes i hvert enkelt tilfelle mht. tidspunkt for overgang til tjenester for voksne dersom dette er aktuelt. 

Kontaktinformasjon bo- og avlastningstjenesten barn og unge

Kontaktinformasjon bo- og avlastningstjenesten barn og unge
Navn Tittel Telefon nummer
Jo Garcia Gullvåg Konstituert virksomhetsleder 99 16 75 50
Øyvind Henry Hansen Leder Avd. Mathilde Henriksensvei 11 A /B 41 45 60 96
Øyvind Henry Hansen Leder Avd. Dueveien 24 41 45 60 96
Annette Lauritsen Leder Avd. Gipølunden 90 22 78 16
Jan Thomas Wensaas Leder Avd. Småvikveien 12 48 09 67 85