Om bo- og avlastningstjenesten for barn og unge

Bo- og avlastningstjenesten for barn og unge yter tjenester til foresatte og pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver. 

Virksomheten gir avlastningstjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester til barn og unge mellom 0-18 år. Eventuell oppfølging 18 – 20 år vurderes i hvert enkelt tilfelle mht. tidspunkt for overgang til tjenester for voksne dersom dette er aktuelt. 

Kontaktinformasjon bo- og avlastningstjenesten barn og unge

Kontaktinformasjon bo- og avlastningstjenesten barn og unge
Navn Tittel Telefonnummer
Øyvind Henry Hansen Virksomhetsleder 41 45 60 96
Jon Sanness Andersen Leder avd. Mathilde Henriksensvei 11 A /B 90 69 03 89
Jon Sanness Andersen Leder avd. Dueveien 24 90 69 03 89
Annette Lauritsen Leder avd. Gipølunden 90 22 78 16
Jan Thomas Wensaas Leder avd. Småvikveien 12 48 09 67 85

IP og støttekontaktkoordinatorer

IP og støttekontaktkoordinatorer
Navn Telefonnummer
Vigdis Taraldsen 40 91 05 00
Lise B. H. Johnsen 90 50 69 32
Ann-Karin Bakke 90 47 93 04