Tjøme arbeids- og aktivitetssenter

Tjøme arbeids- og aktivitetssenter består av inne- og utegrupper, som gir arbeids- og aktivitetstilbud på dagtid til personer:

 • med nedsatt funksjonsevne, funksjonsforstyrrelser, multifunksjonshemminger, psykiatri og demens
 • på arbeidstrening fra Nav

Målsetting er:

 • Sosiale aktiviteter
 • Sosialt nettverk
 • Mosjon og frisk luft

Aktiviteter

 • Svømming
 • Musikk og dans
 • Matlaging
 • Sykkelgruppe
 • Varierte uteaktiviteter etter årstiden
 • Produksjon av tennbriketter av kommunalt papir som vi makulerer
 • Vedproduksjon
 • Vi klipper plener og måker snø
 • Selger ved, juletrær og tennbriketter
 • Aktivitetsverksted
 • Kjører internpost for kommunen i syd Færder

Tjøme arbeids- og aktivitetssenter er organisert under miljøarbeidertjenesten.
Ønskes det plass ved Tjøme arbeids- og aktivitetssenter må det søkes via tjenestekontoret.

Slik søker du

Se veiledning til utfylling av skjemaet.
Fyll inn søknadsskjemaet søknadsskjema helse- og omsorgstjenester.
Send inn søknadsskjemaet til tjenestekontoret.

Kontaktinformasjon

Innegrupper
Telefon: 40 91 55 65

Låven
Telefon: 94 13 64 08

Nina Wiborg Bjelland
Leder
E-post

Adresse

Kirkerønningen 13
3145 Tjøme

Ormeletveien 32 (Låven)
3145 Tjøme