Folkehelseprofil

Folkehelseprofilene er bygget opp som en fire siders rapport med en rekke utsagn på første side, en temaartikkel på midtsidene og folkehelsebarometeret på siste side.

https://www.fhi.no/hn/helse/folkehelseprofil/

Vilde Kværne Stangeland
Rådgiver
E-post
Telefon 41 54 69 04