Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen jobber med helse på et administrativt nivå innen blant annet folkehelse, miljørettet helsevern, helseberedskap, skaderegisteret og samhandling.

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen i Færder kommune er også smittevernlege. Helsemyndighetene skal sette i gang nødvendige smitteverntiltak, og forebygge og motvirke til at smittsomme sykdommer overføres.

En lege som oppdager en smittet person har meldeplikt. Legen har undersøkelsesplikt og skal kontakte kommunelegen ved behov.

Alle har krav på smittevernhjelp. Dette er en del av den nødvendige helse- og omsorgstjenesten. Smittevernhjelpen kan gis i form av vaksinasjon, informasjon, og annen forebyggende hjelp. En smittet person med en allmennfaglig smittsom sykdom har rett til medisinsk vurdering og utredning, behandling, pleie og annen smittevernhjelp.

Kontaktinformasjon

Elin Jakobsen

Kommuneoverlege

Send e-post

Telefon:  91 62 05 90