Smittevern

Befolkningen skal vernes mot smittsomme sykdommer.

Kommuneoverlegen i Færder er smittevernlege. Helsemyndighetene skal sette i gang nødvendige smitteverntiltak, og forebygge og motvirke at smittsomme sykdommer overføres.

En lege som oppdager en smittet person har meldeplikt. Legen har undersøkelsesplikt og skal kontakte kommunelegen ved behov.

Alle har krav på smittevernhjelp. Dette er en del av den nødvendige helse- og omsorgstjenesten. Smittevernhjelpen kan gis i form av vaksinasjon, informasjon, og annen forebyggende hjelp. En smittet person med en allmennfaglig smittsom sykdom har rett til medisinsk vurdering og utredning, behandling, pleie og annen smittevernhjelp.

Les mer om smittevern https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/

Les mer om kommuneoverlegen i Færder.