Trygge lokalsamfunn

Trygge lokalsamfunn er en godt utprøvd modell og metode for å forebygge ulykker og forhindre skader. Den setter skadeforebygging på agendaen og hjelper kommuner med å jobbe systematisk for å skape trygghet for innbyggerne.

Trygt lokalsamfunn

Færder kommune er sertifisert som trygt lokalsamfunn og viser at kommunen jobber systematisk med skade- og ulykkesforebyggende arbeid.

Trafikksikker kommune

Færder kommune er godkjent som Trafikksikker kommune av Trygg Trafikk.