Ambulant dagtilbud

Tilbudet «Ambulant dagtilbud» er rettet mot personer som har en demenssykdom, og som har behov for et individuelt tilpasset dagaktivitetstilbud.

Tilbudet vil ha som formål å avlaste pårørende, hindre sosial isolasjon hos enslige hjemmeboende samt forebygge ensomhet.

Tilbudet vil gis i en tidsbegrenset periode, og vil ikke være betalingspliktig. Det vil fattes vedtak om tjenesten.

Tilbudet innebærer at personell fra Bjønnesåsen kommer hjem til bruker, og er sammen med bruker i eget hjem, og/ eller utenfor hjemmet. Dette vil bli individuelt tilpasset. Omfanget på tilbudet vil variere, men i utgangspunktet kan en bruker få inntil tre besøk pr. uke.

Dersom du ønsker å vite mer om dette tilbudet, ta gjerne kontakt med:

Kontaktinformasjon

Kariann Fredriksen

Demenskoordinator

Send e-post

Telefon: 48 26 94 99

Tjenestekontoret - ekspedisjon

Send e-post

Telefon  95 19 34 80

Telefontid mandag til fredag fra kl. 09:00–14:00

Tove Christina Reid
Leder
E-post
Telefon 40 91 44 59