Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Kommunestyret i Færder kommune har 30.05.2018 vedtatt følgende forskrift med hjemmel i kommuneloven § 6, jf. forvaltningsloven § 37, og kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 3-2 a annet ledd.