Ambulant dagtilbud

Færder kommune ved Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter, har nylig startet opp med prosjektet «Ambulant dagtilbud». Tilbudet er rettet mot personer som har en demenssykdom, og som har behov for et individuelt tilpasset dagaktivitetstilbud.

Tilbudet vil ha som formål å avlaste pårørende, hindre sosial isolasjon hos enslige hjemmeboende samt forebygge ensomhet.

Tilbudet vil gis i en tidsbegrenset periode, og vil ikke være betalingspliktig. Det vil fattes vedtak om tjenesten.

Tilbudet innebærer at personell fra Bjønnesåsen kommer hjem til bruker, og er sammen med bruker i eget hjem, og/ eller utenfor hjemmet. Dette vil bli individuelt tilpasset. Omfanget på tilbudet vil variere, men i utgangspunktet kan en bruker få inntil tre besøk pr. uke.

Dersom du ønsker å vite mer om dette tilbudet, ta gjerne kontakt med:

  • Tjenestekontoret: 95 19 34 80
  • Demenskoordinator:  48 26 94 99
  • Bjønnesåsen:  47 68 30 78
Kariann Fredriksen
Demenskoordinator
E-post
Mobil 482 69 499
Kari Kristoffersen
Forløpskoordinator
E-post
Telefon 476 83 078
Tjenestekontoret - ekspedisjon
E-post
Telefon 951 93 480

Telefontid mandag til fredag fra kl. 09:00–14:00