Brukerrådet ved Sjølystsenteret

Brukerrådet ved Sjølystsenteret er et samarbeidsorgan mellom ledelsen av senteret og brukerne av senteret.

Brukerrådet skal formidle brukernes ønsker, behov, interesser og synspunkter til senterets ledelse. Styret i brukerrådet holder møte etter behov, men minst 4 ganger pr. år. Varamedlemmer oppfordres til å stille på alle møter.

Brukerrådets medlemmer

For å se hvem som sitter i brukerrådet, se eget oppslag på Sjølystsenteret.

Årsmøter

Årsmøte avholdes i februar/mars. Se eget oppslag på Sjølystsenteret.. 

Referater

Referater fra årsmøter henges opp på oppslagstavle på Sjølystsenteret.

Brukerrådet arrangerer Sjølystdagen 

Brukerrådet arrangerer hvert år Sjølystdagen i juni. Se eget oppslag på Sjølystsenteret. For 2024 er dato ikke fastsatt ennå.

Velkommen.