Brukerrådet ved Sjølystsenteret

 Brukerrådet ved Sjølystsenteret er et samarbeidsorgan mellom ledelsen av senteret og brukerne av senteret.

Brukerrådet skal formidle brukernes ønsker, behov, interesser og synspunkter til senterets ledelse.
Styret i brukerrådet holder møte etter behov, men minst 4 ggr pr år. Varamedlemmer oppfordres til å stille på alle møter.
 
Her finner du en  oversikt over brukerrådets medlemmer. (PDF, 319 kB)


 
Årsmøte avholdes i februar/mars. Se eget oppslag på senteret.  

 

Brukerrådet arrangerer hvert år Sjølystdagen i juni. Se eget oppslag på senteret.

For 2022 er ikke dato fastsatt ennå.

Velkommen.