Dagsenter på Smidsrød helsehus

Dagsenteret er et dagtilbud til hjemmeboende som får vedtak fra tjenestekontoret. Alle søknader om dagtilbud går gjennom tjenestekontoretDagrehabiliteringstilbudet er tidsbegrenset til 6 ganger

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr våre brukere 2 måltider pr. dag, trening med fysioterapeut, sang/musikk, og diverse aktuelle aktiviteter. Vi tilbyr også transport til og fra dagtilbudet med egne- og tilpassede busser.

Kontaktinformasjon

Dagrehabilitering på Smidsrød helsehus

40 91 44 50

 

Åpningstider

Mandag–fredag kl. 08:30–16:30.
Dagrehabiliteringen er stengt helger og høytidsdager

Tove Christina Reid
Leder
E-post
Telefon 40 91 44 59