Langtidsutlån av hjelpemidler

Hjelpemidler bidrar til å redusere praktiske problemer i hverdagen ved å fylle gapet mellom funksjon og omgivelser. For å ha rett til et varig utlån må du ha nedsatt funksjonsevne grunnet skade, sykdom eller lyte, med varighet over 2 år eller livet ut.

Ergoterapeuten bruker sin faglige kompetanse for å vurdere ditt behov og begrunne søknaden til NAV, som behandler søknaden og eventuelt innvilger det rimeligste og hensiktsmessige hjelpemiddelet.

Kontaktinformasjon

Ergoterapitjenesten
Tlf: 918 51 352 / 409 07 634
Telefontid mandag – fredag kl. 08.00 – 09.30

Kontaktinformasjon

Ergoterapitjenesten

Telefon: 91 85 13 52 / 40 90 76 34

Telefontid:
mandag–fredag kl. 08:00–09:30