Velferdsteknologi

Færder kommune ønsker å være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

Velferdsteknologi er en samlebetegnelse på nye, moderne hjelpemidler som kan bistå den enkelte med hjelpebehov til å klare seg selv i hverdagen og mestre egen livssituasjon.