Demenskoordinator

Hjemmetjenestens demenskoordinator kan bistå pasienter og deres pårørende i alle faser av sykdommen.
Det er ikke nødvendig med henvisning for å ta kontakt.

Demenskoordinator skal ha oversikt over relevante tilbud og tjenester, og skal kunne koordinere disse ved behov.

Demenskoordinator kan bistå med:

  • Informasjon, råd, veiledning og støtte til demenssyke og pårørende
  • Informasjon knyttet til diagnose, kommunikasjon, behandling, tjenester og juridiske forhold.
  • Hjemmebesøk, vurdering, samtale og veiledning.
  • Legge til rette for en best mulig hverdag for pasient og pårørende
  • Vurdere behov og etablere GPS
  • Kontakte andre aktuelle instanser der det er behov/ønskelig.

Kontaktinformasjon:

Pasient, pårørende eller samarbeidspartnere kan ta kontakt pr telefon direkte, eller via kommunens Tjenestekontor.

Kontaktinformasjon

Kariann Fredriksen

Demenskoordinator

Send e-post

Telefon: 48 26 94 99

Tjenestekontoret - ekspedisjon

Send e-post

Telefon  95 19 34 80

Telefontid mandag til fredag fra kl. 09:00–14:00