Karrieremodell for sykepleierstudenter

Færder kommune har i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge etablert en karrieremodell for sykepleierstudenter.

Gjennom hele studiet tilbyr vi inntil ti engasjerte, faglig nysgjerrige sykepleierstudenter 20 % fast stilling med arbeid annenhver helg (ca. kr 7 000/md.) ved ett av kommunens sykehjem / helsehus eller i hjemmetjenesten. Det vil bli gitt god opplæring, veiledning i samlet gruppe og fleksibilitet under eventuelle utvekslingsopphold.

Som sykepleier vil du få 100 % fast stilling fra første dag etter fullført studie/autorisasjon i et ett-årig trainee-program med tre måneder i henholdsvis sykehjem, helsehus og hjemmetjenester. Du vil få en fast veiledningsgruppe med geriatrisk sykepleier, samt opplæring i lokale spesialiteter. Vi har en god fadderordning og fagdager / hospitering i tjenestekontor, demenspoliklinikk, innsatsteam, Inn på tunet, kvalitetsutvalget, lindrende enhet, bofellesskap for psykisk helse og rus, og bolig for psykisk utviklingshemmede. Du vil også ha fagdager i etisk råd, sentralkjøkken, med demenssykepleier, kreftsykepleier, ergoterapeut i hjemmerehabilitering, samt med virksomhetsdirektøren. 

Flyer for karrieremodellen.

Er dette noe for deg?

Send søknad til Monika B. Berg, leder for Ressurssenteret:
monika.beate.berg@faerder.kommune.no

Monika Beate Berg
Leder
E-post
Telefon 95 44 82 20