Klage på helse- og omsorgstjenester

Det er bare pasienten selv som kan klage på helsehjelpen han/hun fikk eller ikke fikk. Hvis du ønsker å klage på vegne av andre, må det foreligge skriftlig samtykke fra pasienten.

Hva kan du klage på?

  • At du ikke har fått den tjenesten du ønsker
  • At tjenesten som gis ikke har ønsket kvalitet
  • Saksbehandlingen
  • Organisatoriske forhold ved fastlegeordningen som tilgjengelighet og ventetid

Det er viktig at personsensitiv informasjon ikke sendes på e-post. Adresser og kontaktinformasjon for din klage vil du finne lengre ned på siden.

Klage på vedtak

Hvis du har fått avslag på en helsetjeneste du mener å ha rett på, kan du klage. Dette kalles en rettighetsklage. En rettighetsklage sender du til kommunens tjenestekontor. De ansatte på tjenestekontoret går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Endres ikke vedtaket, sender de automatisk klagen videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som avgjør saken.

  • Fristen for å klage er 4 uker fra du fikk vite om vedtaket
  • Klagen må være skriftlig, begrunnet og undertegnet. Du kan enten benytte vedlagte klageskjema eller skrive et brev.

Klage på kvalitet i tjenesten

Dersom du ikke er fornøyd med kvaliteten på tjenesten kan du klage. Vi ønsker at saker løses på lavest mulige nivå, og håper derfor at du først tar forholdet opp med de som yter tjenester hos deg, eller ansvarlig leder. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret. De som utfører tjenesten må undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok.

Dersom dette ikke løser saken kan du sende klagen videre til virksomhetsdirektør for helse og omsorg i kommunen eller videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som gjør en vurdering av saken. Får du medhold i klagen kan Statsforvalteren starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres. Får du ikke medhold fra Statsforvalteren er neste mulighet å klage til sivilombudet.

Klage på fastlege

Klager på organisatoriske forhold som tilgjengelighet, ventetid osv. behandles av kommunen.

Gjelder klagen oppfølging og behandling av fastlege vil klagen videresendes til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark da de er riktig klageinstans. En klage på legens faglige vurderinger kan også sendes direkte til Statsforvalteren for utredning og behandling.

Trenger du hjelp til å klage?

Trenger du hjelp til å klage kan tjenestekontoret hjelpe deg. Du kommer i kontakt med tjenestekontoret ved å ringe kommunens sentralbord på telefonnummer 33 39 00 00.

Du kan også få råd og veiledning av Pasient- og brukerombudet i Vestfold. De vet hva du har krav på og hvordan du går frem for å klage.

Klageskjema

Her kan du laste ned og fylle inn klageskjema.

Hvilke adresser skal jeg benytte ved klage?

Færder kommune, postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy.
Telefonnummer: 33 39 00 00.

Kontaktinformasjon Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Aktuelle lenker

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret - ekspedisjon

Send e-post

Telefon:  95 19 34 80

Telefontid mandag til fredag fra kl. 09:00–14:00

eDialog - send trygg digital post