Fastleger i Færder kommune

Alle kommuner i Norge skal ha en fastlegeordning for sine innbyggere.

Om fastlegeordningen

Kommunen inngår avtale med  leger om allmennlegepraksis i kommunens fastlegeordning.  
Fastlegen har ansvar for sine listepasienter og dekker alle allmennlegeoppgaver innen somatikk, psykisk helse og rus.

Ønsker du å bytte fastlege kan du gjøre dette på helsenorge.no.

Fastleger i Færder kommune

Bellevue Helsesenter

Ørsnesalleen 37, 3120 Nøtterøy
Telefon: 33 30 44 90

Kirkebygden legekontor

Korsholmveien 7, 3145 Tjøme
Telefon: 33 30 38 50

Legekontoret på Tjøme

Rødsgata 8, 3145 Tjøme
Telefon: 33 30 34 00

Nøtterøy legesenter

Danholmen 3, 3128 Nøtterøy
Telefon: 33 35 17 50

Smidsrød legesenter

Øreveien 7, 3120 Nøtterøy
Telefon: 40 91 44 01

Tinghauglegene

Hjemsengveien 7 B, 3140 Nøtterøy
Telefon: 33 38 38 28

Vestskogen Medisinske Senter

Kjernåsveien 13 A, 3142 Vestskogen
Telefon: 33 35 17 80