Legevakt

Adressen til legevakten er Kjellengveien 2 B, 3125 Tønsberg. Legevakten er døgnåpen. Ring telefonnummer 116117 før oppmøte.

Legevakt. Foto. - Klikk for stort bildeLegevakt. Foto. Tønsberg kommune

Ring 116117 før oppmøte

Trenger du hjelp fra legevakten er det lurt å ringe først. Telefonnummer 116117. Legevakten kontaktes når fastlegen din ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel ved ferie eller reise.

Parkering

Gratis parkering for besøkende til legevakten på merkede p-plasser. For gratis parkering må du selv registrere bilens registreringsnummer på automaten som står i resepsjonen.

Besøke legevakten uten bil

Buss
4 minutter å gå til legevakten fra nærmeste busstopp. Fra Tønsberg stasjon, ta buss nr. 120 eller buss nr. 121. Sjekk busstider hos VKT og bruk Kjellengveien 2 som destinasjon

Taxi
Taxi til eller fra legevakt dekkes kun dersom legen mener at du av medisinske grunner trenger dette. Ring legevakten for å gjøre avtale om du kan få rekvisisjon. Du må selv legge ut for turen til legevakten. Husk å få en kvittering. Du kan sende reiseregning samt bekreftelse fra legen til: https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/sok-om-reisedekning/papirskjema

SO-rom

Legevakta inneholder flere spesialfunksjoner. Lokalene har eget SO-rom for mottak av pasienter som har vært utsatt for seksuelle overgrep samt vold i nære relasjoner. Dette er utarbeidet i samarbeid med SO-mottaket i Vestfold.

Mottak av skader

Det er også tilrettelagte rom for mottak av skader, herunder eget brannskaderom, to akuttrom, smitte - og politirom med egne innganger.

Laboratoriekapasitet

Laboratoriekapasiteten er betydelig bedre, og utstyrt slik at man kan få diagnostisert pasienten tidligere.

To ambulanser og legevaktbil

Legevakten har ambulansegarasje med plass til to ambulanser i tillegg til legevaktbil. Legevaktbilen er et samarbeidsprosjekt med Sykehuset i Vestfold. Bilen blir betjent av ambulansearbeider og lege. Oppdragene er tiltenkt å gi et bedre tilbud til pasienter som ikke kan komme seg til legevakten selv, og sikre at pasienter blir medisinsk avklart hjemme.

Døgntilbud – ØHD

Det er etablert en døgnbemannet sengepost med 13 plasser. Tilbudet er for pasienter og brukere som trenger øyeblikkelig hjelp og omsorgstjenester (ØHD), men ikke har behov for sykehusinnleggelse. Plassene tilbys pasienter som har en avklart tilstand med behov for behandling.

Samarbeidsavtale

Tønsberg, Re, Færder og Holmestrand kommuner inngikk en samarbeidsavtale i 2015 om Tønsberg-regionen legevakt og kommunale akutte døgnplasser. Tønsberg kommune er vertskommune. Det er ca. 100 000 innbyggerne som tilhører Tønsbergregionen.

Kontaktinformasjon

Legevakt

Telefon: 116117

Ring før oppmøte

Åpningstider

døgnåpen

Adresse

Kjellengveien 2 B
3125 Tønsberg.