Krisesenteret i Vestfold

Har du behov for beskyttelse og trenger et sted å bo i en akuttsituasjon?

Krisesenteret i Vestfold har åpent hele døgnet for alle som trenger bo- og beskyttelsestilbud.
Ring 33 35 91 91 for avklaring.

  • Du kan ta direkte kontakt med Krisesenteret i Vestfold.
  • Alle ansatte har taushetsplikt.
  • Krisesenteret er gratis og uten ventetid.
  • Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt.
  • nettsiden til Krisesenteret i Vestfold finner du mer informasjon, på ulike språk

Besøk nettsiden til Krisesenteret i Vestfold her

Alarmtelefoner

Politi: 112
Barnevernvakt: 33 31 02 03
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap: 815 55 201