Krisesenteret i Vestfold

Har du behov for beskyttelse og trenger et sted å bo i en akuttsituasjon?

Krisesenteret i Vestfold har åpent hele døgnet for alle som trenger bo- og beskyttelsestilbud. Ring 33 35 91 91 for avklaring.

Alarmtelefoner

Politi: 112
Barnevernvakt: 33 31 02 03
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap: 815 55 201