Overgrep.no

Overgrep.no er en ny ressursside som primært handler om seksuelle overgrep. Vi tar opp temaer som voldtekt, incest, overgrep mot barn og trakassering. Det rettes også fokus på vold i nære relasjoner.

Siden er bygget opp med spørsmål og svar slik at voldsofre kan finne ut hvilke rettigheter og ressurser de har tilgjengelige. Typiske temaer er for eksempel informasjon om anmeldelse, rettigheter til voldsoffererstatning, hvilke støttetilbud som finnes, mulighet til å pålegge gjerningsmannen besøksforbud, mv.

Les mer på https://www.overgrep.no/