Egenandel kommunale fysioterapitjenester

Pasientene må betale egenandel for kommunale fysioterapitjenester i hjemmet.

Unntak: Personer med godkjent yrkesskade, soldater i førstegangstjenesten, barn under 16 år og veiledning av pårørende.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-05-23-890

Når pasientene når frikortgrensen på 2 176 kr vil de ikke lenger betale egenandeler det året. Se tabell under for aktuelle takster.

Undersøkelse på inntil 30 min 173 kr
20 min behandling av fysioterapeut 123 kr
30 min behandling av fysioterapeut 160 kr
40 min behandling av fysioterapeut 197 kr
60 min behandling av fysioterapeut 271 kr
90 min behandling av fysioterapeut 382 kr
30 min gruppebehandling 55 kr
60 min gruppebehandling 97 kr
90 min gruppebehandling 138 kr

Reguleres iht. forskrift om egenbetaling.