Korttidsopphold

Direkte fra sykehus (intermediær)

Direkte fra sykehus (intermediær) plasser tar i mot pasienter fra sykehuset. Her ferdigstilles behandling og planer iverksatt fra sykehuset før hjemreise.

Øyeblikkelig hjelp

Øyeblikkelig hjelp plasser tar i mot pasienter fra fastlege, legevakt og obs-post på sykehuset. Her ferdigstilles allerede iverksatt behandling. Oppholdets varighet er 3 døgn.

Lindrende

Lindrende plasser tar i mot alvorlig syke og døende pasienter. Oppholdets varighet vurderes fortløpende ut ifra pasientens behov.

Planlagte kortidsopphold 

Innleggelse fra hjemmet for opptrening, avlastning etc.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med tjenestekontoret for mer informasjon.

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret - ekspedisjon

Send e-post

Telefon:  95 19 34 80

Telefontid mandag til fredag fra kl. 09:00–14:00

eDialog - send trygg digital post