Svømmebassenget på Sjølystsenteret

Svømmebassenget på Sjølystsenteret er i bruk mandag-fredag fra kl. 09:00–kl. 21:00.
Vannet holder 34 grader og maks dybde er 1,60 meter. Bassenget er 10 x 12,5 meter.

Sjølystsenterets brukere

Per i dag har 15 grupper aktivitet av 1 times varighet per uke. Noen er med vanngymnastikk, andre har ikke det.

Alle gruppene ledes av en frivillig gruppeleder som har livredningskurs og hjerte-lungeredningskurs. Disse kursene må repeteres årlig, og kursene avholdes på Sjølystsenteret i samarbeid med Norsk Livredningsselskap, Vestfold krets. Om ledig plass kan også de som ikke svømmer på Sjølystsenteret melde seg på livredningskurs hos oss. Kursene avholdes i juni og august hvert år.

Målgruppe

Målgruppen for senteret er eldre, og de skal prioriteres hvis flere søkere. Vi ønsker også at fysioterapeuter kan få plass i bassenget med friskvern for eldre som fokusområde.

Påmelding og kontakt

Brukere av senteret melder sin interesse for svømmegruppene (16 stk.)  i resepsjonen på senteret mellom kl. 09:00–15:00. Eventuelt ved å ringe oss på tlf.: 33 40 35 90. Alle må også signere på svømmelisten at de skal være med når de har fått plass. Ingen blir strøket av listene før vi har snakket med hver enkelt.

Ønsker du å være frivillig gruppeleder?

Ta kontakt med resepsjon/senterleder. Vi trenger deg som kan hjelpe oss på formiddager mellom kl. 09:00 og 15:00.

Eksternt utleie av bassenget

Vi leier også ut bassenget til eksterne leietakere. For disse leier vi ut for 1 år av gangen fra august–juni. Søknadsfrist er hvert år 1. mai.

Annonsering på Sjølystsenterets og Færder kommunes Facebooksider, og på Færder kommunes nettside.

Bassenget er stengt i skoleferier og helligdager.

Vi leier ikke ut bassenget til bursdager, utdrikningslag eller lignende.

Velkommen!