Parkeringstillatelse for forflytnings­hemmede (HC-kort)

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede tildeles bilførere eller passasjerer med et særskilt behov for parkeringslette. Regelverket er fastsatt i Forskrift om parkering for forflytningshemmede. Det er søkerens bevegelseshemning og det konkrete parkeringsbehovet som vurderes ved tildeling av parkeringstillatelse.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse er ment som et hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har særlig behov for parkeringslette på ett eller flere konkrete steder, hvor tilgjengelig parkering ikke kan benyttes. Et særlig behov for parkeringslette er konkrete steder du regelmessig parkerer, som for eksempel ved egen bolig, arbeid, skole, behandling på sykehuset, klinikker, treningssenter og liknende steder hvor det er svært vanskelig å parkere nære bestemmelsesstedet.
 

Veileder til søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (PDF, 216 kB)