Parkeringstillatelse for forflytnings­hemmede (HC-kort)

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede tildeles bilførere eller passasjerer med et særskilt behov for parkeringslette. Regelverket er fastsatt i Forskrift om parkering for forflytningshemmede.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede:

  • Er ment som et hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har særlig behov for parkeringslette på et eller flere konkrete steder, hvor tilgjengelig parkering ikke kan benyttes.
  • Skal løse konkrete parkeringsproblemer for personer med vesentlig nedsatt forflytningsevne.
  • Både den medisinske betingede bevegelseshemningen og det konkrete parkeringsbehovet vurderes ved tildeling av tillatelse.