Transporttjenester for pasienter

For pasienter med vedtak til ulike dagtilbud

Færder kommune har transporttjeneste for pasienter med vedtak til ulike dagtilbud, dette tildeles gjennom tjenestekontoret.

For pasientreiser

For reiser med rekvisisjon til/fra behandler og institusjon se pasientreiser sin nettside.