TT-kort

TT-ordningen (Transporttjenesten for funksjonshemmede) er en fylkeskommunal (Vestfold og Telemark fylkeskommune), frivillig tilskuddsordning til drosje. Ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig funksjons- og/eller orienteringshemming, ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport.

Ved kortere rehabilitering, bæreevne eller manglende tilbud på/langt til kollektiv transport er ikke kriterier for å bli godkjent TT-bruker.

TT-ordningen er ment som et tilskudd til sosiale behov. Ikke til legebesøk - hvor andre tilskuddsordninger finnes. Nærmere opplysninger om dette kan fås hos lege eller NAV.

Ordningen er søknadspliktig

Reglement, opplysninger, søknadsskjema og legeerklæring lastes ned fra Vestfold og Telemark fylkeskommunes nettside.

Søknaden sendes til Færder kommune for vurdering. Kommunen sender deretter søknaden til fylkeskommunen for endelig avgjørelse.

Innsending av søknad

Søknad og legeattest sendes samlet til Færder kommune.

Postadresse:

Færder kommune
Servicesenteret
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy