Kommunale boliger

Færder kommune eier boliger som leies ut til vanskeligstilte på boligmarkedet. Leieperioden er 3 år. Du kan søke om forlengelse om behovet tilsier det. Boligkontoret v/boligsosialt team kan etter individuell vurdering bistå med veiledning til å skaffe bolig på privat leiemarked.

Slik søker du

Søknadskjema for kommunal bolig (digitalt skjema)

Søknadskjema for kommunal bolig (PDF, 543 kB)

Husleie

Prisene varierer etter størrelse og standard på boligene. Kommunen fastsetter husleie etter gjengs leie, som er litt under markedspris.

Har du spørsmål?

Hvis du leier en kommunal bolig, og har spørsmål om kontrakt, faktura eller ønsker å melde om feil eller mangler ved boligen, kontakter du boligkontoret.

Kontaktinformasjon

  • Telefon: 948 19 749
  • Besøksadresse: Tinghaugveien 14, 3140 Borgheim

Åpningstider:

  • Mandag kl. 08:30-15:00
  • Tirsdag kl. 08:30-15:00
  • Torsdag kl. 08:30-15:00
  • Onsdag og fredag STENGT

Dersom du står akutt uten bolig kan du kontakte NAV Færder.

Omsorgsboliger tildeles personer med ulike helseutfordringer. Vi har ulike typer boliger:

  • Ordinære boliger uten spesielle tilpasninger
  • Omsorgsboliger
  • Omsorgsbolig med heldøgns bemanning