Kommunale boliger

Færder kommune eier boliger som leies ut til vanskeligstilte på boligmarkedet. Leieperioden er 3 år. Du kan søke om forlengelse om behovet tilsier det. Boligkontoret v/boligsosialt team kan etter individuell vurdering bistå med veiledning til å skaffe bolig på privat leiemarked.

Slik søker du

Husleie

Prisene varierer etter størrelse og standard på boligene. Kommunen fastsetter husleie etter gjengs leie, som er litt under markedspris.

Ulike omsorgsboliger

Omsorgsboliger tildeles personer med ulike helseutfordringer. Vi har ulike typer boliger:

  • Ordinære boliger uten spesielle tilpasninger
  • Omsorgsboliger
  • Omsorgsbolig med heldøgns bemanning

Har du spørsmål?

Hvis du leier en kommunal bolig, og har spørsmål om kontrakt, faktura eller ønsker å melde om feil eller mangler ved boligen, kontakter du boligkontoret. Dersom du står akutt uten bolig kan du kontakte NAV Færder.

Kontaktinformasjon

Boligkontoret

Telefon: 94 81 97 49

E-post:
boligkontoret@faerder.kommune.no

Besøksadresse:
Tinghaugveien 17, 3140 Borgheim

Åpningstider:
Mandag kl. 08:30–15:00
Tirsdag kl. 08:30–15:00
Onsdag: stengt
Torsdag kl. 08:30–15:00
Fredag: stengt