Botiltaket, Hjemsengveien 7 B

Botiltaket, Hjemsengveien 7 B, skal gi et botilbud til personer med psykisk lidelse. Det er døgnbemannet. Personalet i bofellesskapet har også medisinadministrering til hjemmeboende eksternt i kommunen.

Det er døgnbemannet. Personalet i bofellesskapet har også medisinadministrering til hjemmeboende eksternt i kommunen.

Hans Petter Olsen
Leder m særaldersgrense
E-post

Kontaktinformasjon

Botiltaket, Hjemsengveien 7 B

Telefon: 95 45 59 58