Kirkeveien botiltak

Kirkeveien botiltak, psykisk helse og rus, holder til i Kirkeveien 266. Det er bemanning hele døgnet med våken nattevakt.

Vi bistår med

Etter vedtak får tjenestemottakerne i botiltaket hjelp til:

  • boveiledning, bistand til praktiske gjøremål
  • støtte- og veiledningssamtaler
  • koordinering av individuell plan
  • medisinadministrering
  • hjelp til å ivareta egen helse
  • hjelp til kontakt og samarbeid med andre offentlige instanser

Kontaktinformasjon

Leder:
Mariann Fasting
Telefon: 90 72 02 50

Vakttelefon Kirkeveien 266:
91 52 08 86