Lindholmveien botiltak

Lindholmveien botiltak er et døgnbemannet botiltak for personer med psykiske lidelser. Botiltaket har 4 boliger med personalbase.

Det gis tilbud om varig tilrettelagt bolig og bolig for bo-trening. Boligene tildeles etter egen søknad og det inngås ordinær husleiekontrakt. Beboerne mottar helsehjelp og praktisk bistand etter individuelle behov. Personalet har også noe ambulant virksomhet til personer som bor eksternt i kommunen.

Kontakt

Telefon: 33 06 79 65

Leder

Henrik Løke Norheim
E-post: henrik.loke.norheim@faerder.kommune.no

Kontaktinformasjon

Telefon: 33 06 79 65

 

Adresse

Lindholmveien 34, 3145 Tjøme.