Lysakerveien botreningssenter

Ambulant team psykisk helse og rus holder til her, med vakt hele døgnet og hvilende nattevakt.

Vi bistår med

Etter vedtak får tjenestemottakerne i botreningssenteret hjelp til:

  • boveiledning,
  • støtte- og veiledningssamtaler
  • koordinering av individuell plan
  • medisinadministrering
  • hjelp til å ivareta egen helse

Kontaktinformasjon

Leder:
Mariann Fasting
Telefon: 90 72 02 50

Vakttelefon Lysakerveien 1:
​​​​​​​48 17 97 01 / 97 43 26 63