Informasjon om innføring av pakkeforløp psykisk helse og rus for barn, unge og voksne

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

Aktuelle pakkeforløp

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge 
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne 
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet – Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Kontaktinformasjon for saker som gjelder barn og unge:

Koordinator i Familiens hus: 40 91 44 74 eller sentralbord Familiens hus: 40 80 12 30

Forløpskoordinator barn og unge:
Familiens hus bruker Stafettholder som et begrep. Dette er den som koordinerer arbeidet i enkeltsaker. Stafettholder vil være forløpskoordinator. Hvis dette ikke er på plass, vil koordinator i familiens hus bidra til å etablere dette.

Kontaktinformasjon for unge over 18 og voksne:

Tjenestekontoret:
Telefon: 95 19 34 80
Telefontid: mandag–fredag kl. 09:00–14:00

Forløpskoordinator voksen:
Tjenestekontoret vil sørge for å oppnevne forløpskoordinator hvis dette ikke allerede er på plass. Tjenesten bruker koordinator eller IP koordinator som begrep.