Rusforebyggende ungdomsteam

Ønsker du en samtale, har du spørsmål knyttet til rus, trenger hjelp eller støtte i forhold til dette?

Om rusforebyggende ungdomsteam

Teamet tilbyr lett tilgjengelig hjelp til ungdom, familie og øvrig nettverk, med råd, veiledning og hjelp knyttet til rus. Lurer du på hva vi kan tilby, ønsker en samtale eller drøfte en bekymring med oss, kan du nå oss på telefon 90 16 07 65.

Lavterskel

Rusforebyggende ungdomsteam er et lavterskeltilbud, der du ikke trenger henvisning, men kan ta direkte kontakt. Du kan velge å ta anonym kontakt med oss. Vi har taushetsplikt. Ved kontakt med oss vil du få snakke med en ungdomsveileder eller erfaringskonsulent med god ruskompetanse. Ring oss på telefon: 90 16 07 65.

Mål

Ungdom, foreldre og ansatte har god kunnskap om rus, og ingen unge har et ødeleggende eller negativt forhold til  rusmidler.

  • Bistå ungdom til å ta kloke valg med tanke på rus.
  • Sikre at ungdom som står i fare for å utvikle rusproblemer får god, nødvendig og tilstrekkelig hjelp så tidlig som mulig.
  • Ungdom og foreldre skal ha enkel tilgang på ruskyndige personer.

Hvordan kan vi hjelpe?

  • Nettverksmøter/ samtaler for venninnegjengen eller gutta.
  • Vi kan avtale samtaler der det er best for deg – ute/ inne/ gå/ kjøre.
  • “Kaffepraten” for foreldre som ønsker veiledning – alene/grupper.
  • Samtale sammen med dine foreldre/andre som er en støtte for deg – hjembesøk kan også avtales .
  • Vi kan hjelpe deg videre, om du trenger rusbehandling.
  • Bevisstgjøringsamtaler og råd. Hvordan går det egentlig?

Film om rusforebyggende ungdomsteam

Tusen takk til Greveskogen videregående skole v/ lærer Runar Karlsen og elever i to klasser ved utdanningsprogrammet for informasjonsteknologi og medieproduksjon, som hadde dette som en prosjektoppgave/ konkurranse. God innsats resulterte i 8 filmer, der dette er vinnerfilmen laget av Ina, Shamam, Emil og Leo.   

Slik kontakter du oss

Ved bekymring for forgiftning eller sykdom etter rusinntak - ring legevakt 116 117.

Ved akutt sykdom/ bevisstløshet/ overdose - ring ambulanse 113.

Snakk med oss

Ingenting er for lite, for stort eller for dumt.

Ungdomsveileder - Kathleen Brattås
Sosionom/ videreutdanning i cannabis: forebygging og behandling. 
Har 25 års erfaring med rus- rehabilitering og ungdomsarbeid. 

Ungdomsveileder - Kathrin Olafsen
Helsesykepleier på ungdomshelsestasjon og ungdomsskoler

Ungdomsveileder - Kirsti Ottesen
Pedagog. Jobbet med rusavhengighet i 13 år.

Erfaringskonsulent - Anita Wiksten
Tidligere egenerfaring

Appen HAP

Ønsker du å slutte med cannabis eller redusere din bruk? Har du spørsmål om cannabis? Finn info om cannabis eller få hjelp til å slutte/redusere eller ta en pause med appen HAP! Les mer om appen HAP på rusinfo.no.

Nyttige linker

Kontaktinformasjon

Rusforebyggende ungdomsteam
Telefon: 90 16 07 65
E-post: 
rusung@faerder.kommune.no

Besøksadresse:
Semsveien 11, 3140 Nøtterøy