Selvhjelp

Rus og avhengighet

Anonyme Alkoholikere (AA) 

Landsdekkende kontakttelefon: 911 77 770 - alle dager kl. 18.00 - 22.00. Alle hverdager kl. 11.00-15.00.

Anonyme Narkoman(NA) 

Landsdekkende kontakttelefon, NA-telefonen: 905 29 359 – alle dager kl. 10.00-22.00.

A-larm

En landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innenfor rusfeltet. Regionsleder Vestfold Terje Grotle tlf. 453 43 614, e-post: terje@a-larm.no

SNU-gruppe torsdager kl. 10.00-12.30. Fredagskafè fredager kl. 17.00-20.00. Adresse: Banebakken 35.
Kontaktinfo: Linn Jeanett Ådum, e-post: linn.jeanett.aadum@a-larm.no, tlf: 911 61 001.

proLAR Nett

Brukerorganisasjonen proLAR Nett er av og for brukere av LAR. Kontaktperson: Carina Hagensten, tlf: 984 41 815, e-post: carina@prolar.no

Du kan også kontakte oss anonymt her: http://larnett.no/kontakt-oss/

RUSinfo 

En landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak på tlf. 915 08 588. Åpen hverdager kl. 11.00-14.30, 15.00-18.00. Stengt lørdag og søndag.

Rusopplysningen.no

Har som mål å levere nøktern og nyttig informasjon uten å moralisere. Ved å opplyse om virkning, risiko og forholdsregler ved bruk av ulike rusmidler, håper vi å forebygge skade.

Narkotikapolitikk.no

Tar for seg de vanligste spørsmålene og påstandene om narkotika. 

Spillavhengighet Norge

Interesseorganisasjon som samarbeider med ulike fagmiljøer innen spilleavhengighet. Alle som har et problematisk forhold til spill, enten du er en spiller eller pårørende, er velkomne til å ta kontakt. Gjelder alle typer spill - enten det er pengespill eller data/rolle/online spill. Kontakt på tlf. 477 00 200 eller e-post: post@spillavhengighet.no.

Psykiske helseplager

Angstringen Norge

En stiftelse som har som mål å spre erfaringsbasert kunnskap om angst og selvhjelp basert på et helhetlig menneskesyn. Kontakt oss direkte ved å sende en e-post til: tonsberg@angstringen.no eller kontakt Angstringen Norge sin informasjonstelefon: 22 22 35 30.

Tankevirus

En prisbelønnet metode rettet mot forebygging og tidlig behandling av lette til moderate psykiske plager.

Assistert Selvhjelp

Utvikler nettbaserte mestringsverktøy for personer med psykiske plager. Verktøyene brukes for å få bedre utbytte av behandling og bidrar til at flere kan få hjelp tidligere.

Selvhjelp Norge

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Virksomheten drives på oppdrag fra Helsedirektoratet. Anne Grete Tandberg er kontaktperson for distriktskontoret i Buskerud, Vestfold og Telemark: tlf: 483 56 038, e-post: annegrete@selvhjelp.no

Mental Helse

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Kontaktperson: Nina Holhjem Bugge, tlf: 900 68 231, e-post: tonsberg@menatlhelse.no.

Kognitiv terapi NHI

NHI - Norsk Helseinformatikk, tilbyr ti selvhjelpskurs i behandlingsformen kognitiv terapi. Dette er for lidelser som depresjon, panikkangst, sosial angst og søvnvansker. Kursene er gratis og tilgjengelig for alle. 

Pårørende

Barn av rusmisbrukere (BAR)

En bruker- og interesseorganisasjon for barn i alle aldre, som opplever foreldrenes rusbruk. Har som hovedmål å fremme barn av rusmisbrukeres kunnskap og erfaring, posisjon og stemme i samfunnet. Har blant annet egen anonym chattetjeneste.

Adult children of alcoholics (ACA)

Et felleskap av menn og kvinner som har vokst opp i et alkoholisert, eller på annen måte dysfunksjonelt hjem. ACA avdeling Tønsberg har møte hver tirsdag kl. 19.00 i Tjømegaten 1C (Frivilligsentralen): aca.tonsberg.no@gmail.com.

Landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse (LPP)  

Landsomfattende ideell interesse- og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. Arbeider for å vise at pårørende er en ressurs og at deres erfaringer skal bli tatt på alvor av helsevesen og kommune. Har egen rådgivningstelefon: 22 49 19 22 og chat.

Nar-Anon Familiegrupper

Et fellesskap for dem som er påvirket av et annet menneskes rusbruk. Nar-Anon lokalt har møte i Tønsberg onsdager kl. 19.00 i Skogergaten 3.

Kontaktinfo Knut tlf. 481 445 59, e-post: naranon.tonsberg@gmail.com.

Ivareta - pårørende berørt av rus

Jobber for etterlatte og pårørende som er berørt av andres utfordringer med rus og psykisk helse. Kontaktperson er Rita Evy Lindhom Lund, e-post: ritalindholm.ivareta@gmail.com

Pårørendetelefon: 800 40 567. Hverdager kl.  9.00-15.00.

LEVE- Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

En livssynsnøytral, landsdekkende, frivillig organisasjon som består av etterlatte ved selvmord og fagpersoner. Kafé LEVE er et sted hvor du kan treffe andre med samme erfaring. Siste onsdag i måneden kl. 19.00 i Tjømegaten 1C, Tønsberg (Frivilligsentralen).

Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO)

For alle som er berørte av spiseforstyrrelser eller strever med forholdet til mat, kropp og vekt. SPISFO driver med selvhjelp, ikke behandling. Personer med felles problemer kan komme sammen og støtte hverandre i en vanskelig situasjon. Støttetelefon: 22 94 00 10, e-post: post@spisfo.no.

Rådgivning om Spiseforstyrrelser (ROS)

Tilbyr gratis rådgivning per tlf: 948 17 818, e-post og chattetjeneste til alle som er berørt av spiseforstyrrelser, eller som har et vanskelig forhold til kropp, mat, følelser og trening.

Krisesenter

Krisesenteret i Vestfold 

Botilbudene for kvinner og menn er adskilt fra hverandre, tlf: 33 35 91 91 hele døgnet.

Hjelpetelefoner

Kirkens SOS 

Et døgnåpent tilbud tlf. 224 00 040.
SOS-chat (mandag-onsdag kl. 18.30 - 22.30, torsdag – søndag 18.30-01.30).

Pensjonistforbundes bekymringstelefon 

På denne telefonlinjen treffer du noen du kan snakke med og som først og fremst kan lytte til dine bekymringer og spørsmål: 948 56 004. 

ADHD

ADHD Norge

En nasjonal frivillig organisasjon for mennesker med ADHD og deres pårørende.
Kontaktperson: Julia Tostrup, tlf: 95146161, e-post: vestfold@adhdnorge.no.