Allemannsretten

Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier.

Hva er allemannretten?

De to begrepene innmark og utmark er viktige for å forstå hva allemannsretten er. Enkelt forklart er innmark områder som gårdsplasser, hustomter, dyrket mark og liknende areal hvor allmenn ferdsel vil være til bry for eier av grunnen.

Utmark kan forklares som alt som ikke er innmark. I praksis vil det si skog, fjell, myr og kystområder, som utgjør mesteparten av landet. Hvorvidt et område er innmark eller utmark, gir seg ikke alltid selv. I mange tilfeller krever det en skjønnsmessig vurdering.

Film som forklarer allemannsretten og allemannspliktene

Filmen om allemannsretten og allemannspliktene på flere språk:

Sporløs ferdsel

Sporløs ferdsel handler om at naturen skal være like fin når vi forlater den, som da vi kom. Norsk Friluftsliv har laget en film som beskriver hva sporløs ferdsel innebærer:


Les mer om sporløs ferdsel på nettsiden til Norsk Friluftsliv.

Vil du vite mer om allemannsretten?