Hundepark på Rosanes friområde

Færder kommune ferdigstilte juli 2019 arbeidet med å etablere hundepark på Rosanes friområde. Hundeparken er et inngjerdet område hvor hundene kan bevege seg fritt og sosialiseres med andre hunder. Parken er åpen alle dager for alle type hunder. Den er delt i to, en del for små hunder og en for store hunder.

Regler for bruk av hundeparken

  • Hundeparken er til bruk på eget ansvar. Alle er ansvarlig for sin hund under bruk av parken.
  • Som hundeeier er du økonomisk ansvarlig dersom hunden din skader andre dyr, mennesker og/eller utstyr.
  • Hundeparken er tillatt for alle hunder bortsett fra farlige og/eller ulovlige hunder.
  • Hunden skal være vaksinert før bruk av parken.
  • Barn under 15 år skal kun bruke parken sammen med en voksen. Små barn bør ikke medbringes.
  • Tisper i løpetid bør ikke medbringes.
  • Hunder skal ikke etterlates i parken uten tilsyn.
  • Er det små og store hunder i parken samtidig bes det å vise hensyn.

Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk i Nøtterøy kommune vedtok 07.06.17 at bruk av hundeparken og eventuelle konsekvenser for nærområdet skal evalueres etter et års drift. Høsten 2020 ble det satt i gang en evalueringsprosess. Brukere av hundeparken, naboer mfl. fikk mulighet til å komme med innspill om sine erfaringer med hundeparken. 

Åpningstider

Mandag–fredag kl. 07:00–22:00
Lørdag–søndag kl. 08:00–22:00

Det er ikke tillatt å bruke parken utenom åpningstidene.

Adresse

Skuteveien 10
3120 Nøtterøy