Overnatting ute i naturen

Overnatting ute i naturen er populært. I Færder kommune er det mange flotte plasser det går an å sove ute i naturen i telt, hengekøye eller på andre måter. Når man overnatter ute er det viktig å være klar over hva som er tillatt og ikke.

Mange synes det er fint å kunne overnatte ute i telt, i hengekøye eller på andre måter. I Færder kommune er det mange flotte plasser å overnatte i skogen og i skjærgården. Skal man overnatte ute er det viktig å være klar over følgende regler for telting og overnatting ute i Friluftsloven § 9.

Kort sagt kan du gjøre følgende:

  • I utmark kan du telte i inntil to døgn uten grunneiers tillatelse.
  • På de offentlige friluftsområdene i skjærgården tillater Færder kommune telting i inntil 14 dager.
  • Du kan telte minst 150 meter fra nærmeste bebodde hus eller hytte.
  • Ta hensyn til naturen og andre brukere når du telter. På badeplasser bør telting ikke foregå nede ved stranden, der folk bader og oppholder seg.
  • I enkelte naturreservater og noen steder i Færder nasjonalpark er det ikke tillatt å telte. Se egen informasjon om telting i nasjonalparken her.
  • På innmark kan du bare telte når du har fått tillatelse fra grunneier.
  • Reglene for telting omfatter også bruk av hengekøye.

Mer informasjon finner du på Miljødirektoratets nettside

Her kan du også lese om hva som er definert som "innmark" og "utmark".