Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er et kommunalt tilbud innen profesjonell kunst- og kulturformidling til eldre i Færder.

DKS-logo. - Klikk for stort bilde

Den kulturelle spaserstokken i Færder driftes av statlige midler og gjennomføres av Kulturenheten i samarbeid med helse- og omsorgssektoren og har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. Hovedmålgruppen for den kulturelle spaserstokken i Færder er eldre som ikke kan benytte seg av de ordinære kulturtiltakene som ellers tilbys og arrangementene er lagt til kommunens institusjoner.

Målet med Den kulturelle spaserstokken:

  • Sørge for profesjonelle kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.
  • Legge til rette for økt samarbeid mellom kultur- og omsorgssektoren.
  • Bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer de de befinner seg i dagliglivet.
Vigdis Trømborg Martin
Rådgiver
E-post
Telefon 99 32 66 98