Priser og stipend 2023

Færder kommune deler årlig ut priser og stipend. Målet er å legge til rette for gode rammevilkår, inspirere til videre arbeid og vise at kommunen verdsetter det gode arbeidet som gjøres innen kultur, idrett og frivillighet. Søknadsfristen er 1. oktober 2023.

Færderstipendet

Færderstipendet er ment å stimulere mottakers videreutvikling innenfor områdene kunst, kultur eller idrett. Færderstipendet kan søkes av enkeltpersoner hjemmehørende, eller med nær tilknytning til Færder kommune og som har ønske om utdanning/videreutvikling innenfor kunst, kultur eller idrett. Unge søkere prioriteres. Nedre aldersgrense er fylte 16 år ved årets utgang. Færderstipendet består et pengebeløp. Prisen har en total verdi på inntil kr. 25.000

Statutter for Færderstipendet (PDF, 264 kB)

Søk på Færderstipendet

Færderprisen

Færderprisen er ment å anerkjenne, synliggjøre og motivere til kunst-, kultur-, frivillighets- og inkluderingsarbeid i kommunen. Færderprisen kan tildeles personer og/eller organisasjoner som bor eller arbeider i Færder kommune, som anerkjennelse for kulturell eller kunstnerisk innsats eller verdifull uegennyttig innsats i løpet av året som har gått eller over et lengre tidsrom. Færderprisen kan også tildeles personer og/eller organisasjoner med annen tilknytning til Færder, som gjennom sin virksomhet har profilert Færder på en god måte eller med uegennyttige innsats har bidratt til Færdersamfunnets beste. Færderprisen består av et kunstnerisk verk av en lokal kunstner med total verdi inntil kr. 5.000.

Statutter for Færderprisen (PDF, 98 kB)

Send inn ditt kandidatforslag til Færderprisen 2023

Søknadsfrist: 1. oktober 2023

Søknad om Færderstipendet eller forslag til kandidater til Færderprisen skal være skriftlig og være begrunnet. 

Søk på Færderstipendet Send inn ditt kandidatforslag til Færderprisen 2023

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kulturenheten:

Tidligere vinnere

2022

 • Færderprisen  – Renate Ottersen
 • Færderstipendet: Isak Gurrik – Rifleskytter

2021

 • Kulturpris: Geir Sætevik og Thorvald Morris Haraldsen
 • Samfunnspris: De frivillige som har deltatt i vaksineringsarbeidet i Færder
 • Færderstipendet: Alf Marius Kjærås

2020

 • Kulturpris: Kari Giertsen Trythall
 • Samfunnspris: Pål Wang og Store Færders venner
 • Færderstipendet: William Vikan Andersen og Sunniva Marie Nese

2019

 • Kulturpris: Hedda Caroline Wigeland Håkegård
 • Samfunnspris: Hege Buchman Indseth fra Tjøme golfklubb, og Roar Almquist og Geir Morgen Hansen fra Tjøme løpeklubb
 • Færderstipendet: Oscar Almquist

2018

 • Kulturpris: Geirr Johnson
 • Samfunnspris: Tjøme og Hvasser Røde kors hjelpekorps
 • Færderstipendet: Kathrine Karlsen Vefling