Færder fritidskasse

Færder fritidskasse er en tilskuddsordning som gir støtte til deltagelse i fritidsaktivitet for barn og unge. Ordningen er finansiert gjennom kommunale driftsmidler og et treårig tilskudd fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

 

 

Her kan du søke støtte fra Færder fritidskasse

Hege Rui
Leder/virksomhetsleder
E-post
Telefon 48 18 57 06