Leie av skolelokaler og gymsaler

I Færder kommune kan lag, foreninger, privatpersoner og kommersielle aktører leie skolelokaler (kun aula og tumlerom) og gymsaler etter skoletid og i helgene.

Finn tilgjengelige tider i skolelokaler og gymsaler her.

Retningslinjer

Leietagere plikter å sette seg inn i gjeldene retningslinjer for leie av kommunens lokaler.

Kontaktinformasjon