Fakta om Færder

Sammenslåingen av Tjøme og Nøtterøy ble besluttet januar 2016 og fra 1. januar 2018 ble Færder kommune opprettet. Færder kommune ligger i Vestfold fylke.

Øyene Nøtterøy, Føynland, Tjøme, Brøtsø og Hvasser har fast bosetning og er forbundet med bruer. Også øyene Veierland, Bjerkøy og Nordre og Søndre Årøy har fast bosetning, men har ingen bruforbindelse. I tillegg er det ca. 650 andre større og mindre øyer og holmer som er uten helårs bosetning. Noen av dem har vært bebodd tidligere, som for eksempel Bolærne, Skrøslingen, Sandø, feriekoloniøya Hudø og Ildverket. Lengst ut mot Oslofjorden ligger Leistein, som viser seilingsleden mot Vrengensundet. Lengst sør ligger Tristein med Færder fyr. Det regnes som Oslofjordens sørlige endepunkt.

Tall

 • Antall innbyggere: 27 433 (3. kvartal 2023. Kilde: ssb.no)
 • Areal: 100 km2
 • Antall eneboliger og leiligheter: 8 570 + 1 153 (2023. Kilde: ssb.no)
 • Antall hytter: 3 212 (2023. Kilde: ssb.no)
 • Arbeidsdekning: 60,2 % (2016)
 • Sysselsettingsgrad: 62,8 % (15-74 år) (4. kvartal 2019)

Les mer om den flotte kommune vår i Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret 31.01.2018

Næringsliv

Færder kommune er en del av et godt integrert arbeidsmarked med utstrakt pendling på kryss og tvers i regionen og til Osloområdet. Det er flere velfungerende næringer i Færder kommune og gründersatsningen er i fokus. Sesongsvingninger preger deler av kommunens næringsliv. Særlig reiselivet har problemer med å tilby fulltids helårsarbeidsplasser. Dette er en utfordring for både arbeidstakere og for reiselivsnæringens profesjonalitet. Fremover ligger det en utfordring i å legge til rette for vekstnæringer som kan representere høy verdiskaping og samtidig samspille godt med Færder kommunes naturgitte fortrinn og nasjonalparken. Det vil også være viktig å videreutvikle det regionale samarbeidet om næringsutvikling og legge godt til rette for pendling.

Nasjonalpark og verneområder

Kommunen har én nasjonalpark: Færder nasjonalpark og følgende tolv naturvernområder:

 • Naturreservatene Kvitskjærene, Langskjærene og Pirana
 • Biotopvernområdene Saltbuskjær, Gryteskjær, Torskerumpa, Kausen, Glomsteinskjær og Grøtterødskjær
 • Landskapsvernområdene Rød-Dirhue og Storemyr-Fagerbakken
 • Plante- og dyrefredningsområdet Sønstegård

Naturminner

I kommunen er det fire naturminner:

 • Skjerpeeika og Torødeika som ble fredet i 1956
 • Kysteika på Foynland som ble fredet i 1964
 • Lindetrær og et stort frittstående bøketre på Lindhøy som ble fredet i 1970