Faktura fra kommunen

Endringer i hvem som mottar eFaktura

Endringer i hvem som mottar eFaktura

Fra 18. mars 2024 har bankene gjort noen endringer som gjelder eFaktura. Det betyr at noen nå vil få eFakturaer, som tidligere ble sendt til for eksempel ektefelle eller samboer. De som tidligere mottok fakturaer "på vegne av" noen andre, vil ikke lenger kunne gjøre det. Fakturaene vil nå bli sendt til den personen som faktisk eier dem. Dette gjelder alle fakturaer fra kommunen. Les mer om endringen her.