For nyansatte

Beskjed til nyansatte i Færder kommune

Nyansatte i Færder kommune plikter å sette seg inn i kommunens reglement og retningslinjer før tiltredelse. Du må derfor lese igjennom følgende dokumenter før du signerer tilbudet med arbeidsavtale. Signert arbeidsavtale er også en signering av følgende dokumenter.