Arealplanlegging

Sykefravær på byggesaksavdelingen

På grunn av sykefravær på byggesaksavdelingen ser vi oss dessverre nødt til å innskrenke åpningstidene på byggesakstelefonen og på drop-in på Gipø i uke 42 og uke 43. Les mer her.